Bucuresti, 04.12.2013

Obiectivul general al proiectului este eficientizarea activitatii si cresterea competitivitatii firmei prin implementarea unui sistem informatic de management al afacerii pentru planificarea resurselor intreprinderii si a unor sisteme de proiectare a mobilei pentru realizarea activitatilor de productie.

Obiective specifice

  • proiectarea si implementarea unei aplicatii software pentru managementul afacerii – planificarea resurselor firmei si managementul relatiilor cu partenerii;
  • eficientizarea procesului de productie prin implementarea a patru aplicatii software care au urmatoarele functionalitati: stabilirea necesarului de materii prime si materiale, calcularea preturilor, realizarea cataloagelor de produse, realizarea detaliilor de executie si compatibilitate prin desenare, iterarea conceptelor proiectelor, realizarea unor prezentari captivante – animatii, generarea informatiilor necesare pentru eficientizarea fluxurilor de productie, crearea machetelor pentru Centrul Numeric de Comanda (CNC), asigurarea realizarii controlului asupra iluminatului etc.;
  • stabilirea unei relatii profitabile si de lunga durata cu clientii si furnizorii proprii;
  • o mai bună utilizare a tehnologiilor informationale si de comunicatii;
  • transferul de know-how al furnizorului de software angajatilor firmei Mac Exim, legat de aplicatia de managementul afacerii;
  • instruirea a 8 persoane privind specificatiile si functionalitatile de baza ale sistemului de management al afacerii (ERP si CRM);
  • cresterea accesului la informatii unitare si in timp real, a tuturor utilizatorilor si a managerilor companiei.


Consideram ca obiectivul general al proiectului este in deplina concordanta cu obiectivul general al POS CCE – ”Creşterea productivităţii întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea decalajelor faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a productivităţii Uniunii Europene”, deoarece prin implementarea unui sistem de management al afacerilor si a aplicatiilor pentru proiectarea pieselor de mobilier este asigurata cresterea calitatii procesului productiv, ceea ce va duce la cresterea competitivitatii firmei.

Resursa software reprezinta o resursa importanta in cadrul unei companii, de buna functionare si complexitatea ei depind toate celelalte elemente implicate in procesul productiei, chiar si cel tehnologic.

Scopul proiectului este cresterea competitivitatii firmei, prin asigurarea unei mai bune corelari cu nevoile locale, intra- si inter-regionale, a integrarii competitive in piata europeana si a cerintelor si standardelor Uniunii Europene.

Obiectivul specific al Axei Prioritare 3, Domeniul Major de Interventie 3 ” Suport pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor”, este atins prin obiectivele specifice cumulate ale proiectului.


: : : :